TopBalken
Hudební nakladatelství Antonína Borovičky spol. s r.o.
"Po celý svůj život, který tak miloval, rozdával lidem radost a dobrou náladu."
"Sein ganzes Leben, das er so liebte, spendete Mitmenschen Freude und gute Stimmung."
"All his live, he loved so much, he spread joy and high spirit among people."
 

Nabídka not doplněna / Notenangebot ergänzt

{tab=Česky} Nabídka not je neustále rozšiřována o řídící hlasy.
Tentokráte přibyly řídící hlasy u dalších dvaceti skladeb. {tab=Deutsch} Das Notenangebot wird kontinuierlich um Direktionsstimmen erweitert.
Diesmal kamen Direktionsstimmen bei weiteren 20 Kompositionen hinzu.{/tabs}