TopBalken
Hudební nakladatelství Antonína Borovičky spol. s r.o.
"Po celý svůj život, který tak miloval, rozdával lidem radost a dobrou náladu."
"Sein ganzes Leben, das er so liebte, spendete Mitmenschen Freude und gute Stimmung."
"All his live, he loved so much, he spread joy and high spirit among people."
 

Ceník zboží

Zvukové nosiče

Druh nosiče Název Cena (CZK)
 
CD Vyhrávala kapela
Nahrála dechová hudba Antonína Votavy
195.-
MC Vyhrávala kapela
Nahrála dechová hudba Antonína Votavy
 85.-

Notové soubory

Notový soubor je vždy pro jednu skladbu a obsahuje noty pro všechny nástroje daného druhu.

Druh souboru Název skladby Cena (CZK)
 
Běžný soubor Noty pro běžné, "malé" obsazení 85.-
Vybraný soubor Noty pro dechový a univerzální orchestr 95.-

Uvedené ceny jsou maloobchodní. Zboží lze v případě obchodní spolupráce obdržet dle dohody za ceny velkoobchodní.

Způsob úhrady

Lze volit mezi následujícími možnostmi úhrady: i) platební příkaz, ii) dobírka, iii) složenka

Bankovní spojení

Hudební nakladatelství Antonína Borovičky, spol. s r.o.
Komerční Banka  Praha, číslo účtu 191593860237 / 0100