TopBalken
Hudební nakladatelství Antonína Borovičky spol. s r.o.
"Po celý svůj život, který tak miloval, rozdával lidem radost a dobrou náladu."
"Sein ganzes Leben, das er so liebte, spendete Mitmenschen Freude und gute Stimmung."
"All his live, he loved so much, he spread joy and high spirit among people."
 

Vzpomínkový večer k 117. výročí narození skladatele Antonína Borovičky

V Davli se konal dne 20. října 2012 v hotelu Pivovar vzpomínkový večer k 117. výročí narození skladatele Antonína Borovičky. Hostovala tentokráte dechová hudba Jana Slabáka se svými zpěváky a panem Josefem Opltem. Celovečerním programem provázel příjemným způsobem moderátor Karel Vydra.

Celý večer byl zachycen na video a sestává ze dvou částí, které zájemci naleznou v archivu.