TopBalken
Hudební nakladatelství Antonína Borovičky spol. s r.o.
"Po celý svůj život, který tak miloval, rozdával lidem radost a dobrou náladu."
"Sein ganzes Leben, das er so liebte, spendete Mitmenschen Freude und gute Stimmung."
"All his live, he loved so much, he spread joy and high spirit among people."
 

Vítejte - Willkommen - Welcome

Vítejte

Vítejte přátelé české dechové hudby

Hudební nakladatelství Antonína Borovičky si předsevzalo pokračovat v odkazu zakladatele a skladatele Antonína Borovičky. Nabízí především noty pro hudební skupiny, party pro jednotlivé nástroje, tonové nosiče. Hudební nakladatelství bude postupně rozšiřovat ediční nabídku pro dechové hudby o další zatím nezveřejněné skladby Antonína Borovičky z jeho pozůstalosti.

Milí příznivci hudby tohoto skladatele, na zdejších stránkách Vás chceme průběžně informovat.